Pakovanje stvari za selidbu

Pakovanje stvari za selidbu i sortiranje

Pakovanje stvari za selidbu i sortiranje je čest zahtev od strane naših klijenata. Pod pakovanjem stvari za selidbe podrazumeva se pakovanje od najsitnijih komada inventara pa do pakovanja nameštaja, odnosno najvećih delova inventara kuće, stana ili poslovnog prostora.

pakovanje stvari za selidbu

Naši iskusni radnici imaju veliko znanje kada je u pitanju pakovanje Vaših stvari i obučeni su da profesionalno i pažljivo rukuju sa imovinom naših klijenata, kako tokom procesa pakovanja tako i kada se vrši prevoz. Naše kutije za selidbu i materijali za pakovanje su dugotrajni, izdržljivi i pouzdani. SD Selidbe će Vaše stvari dopremiti na novu lokaciju bezbedno i na vreme.

Zaštita od neželjenih lomova i oštećenja

Bilo da vam je potrebna osnovna pomoć prilikom pakovanja stvari za selidbu, ili usluga kompletne selidbe stana ili kuće, SD Selidbe Vam nude tim koji će Vaše stvari zaštiti od neželjenih oštećenja i lomova.

U okviru usluge pakovanje stvari za selidbe uglavnom postoje 3 varijante koje ćemo objasniti u nastavku teksta pojedinačno.

KLIJENT PAKUJE I RASPAKUJE SVE STVARI ZA SELIDBU

Ova varijanta podrazumeva da vi pakujete sve stvari za selidbu, a Selidbe SD prilikom utovara može samo dodatno obezbediti pojedine stvari za transport.

Raspakivanje na krajnjoj lokaciji selidbe je takođe vaš posao, a radnici Selidbe SD će uneti stvari i rasporediti ih u prostorije gde ćete ih kasnije raspakovati.

KLIJENT DELIMIČNO PAKUJE I RASPAKUJE STVARI ZA SELIDBU

Kod ove varijante vi pakujete deo stvari za selidbu po dogovoru i ova usluga se uglavnom koristi kada se radi demontaža i montaža nameštaja ili drugih rasklopivih kabastih delova inventara. Pakovanje i raspakivanje kao deo usluge Selidbe SD se zasniva na dogovoru i može biti i kombinovano.

Obično je slučaj da ono što radnici Selidbe SD spakuju, nakon selidbe i raspakuju na krajnjoj lokaciji.

SELIDBE SD RADNICI PAKUJU I RASPAKUJU SVE STVARI ZA SELIDBU

Najjednostavniji način selidbe za klijenta je korišćenje usluge gde radnici Selidbe SD pakuju i raspakuju sve stvari. Prilikom pakovanja paketi se sortiraju i obeležavaju tako da se brzina rada znatno povećava.

Ukoliko nemate vremena ili je stvari za selidbu puno, ova varijanta usluge pakovanja je možda pravi izbor za vas.